Ime i prezime:     Milica Vukašinović
Datum rodjenja: 13.XII 1979.
Mobilni telefon:   064 3900035
E-mail:                milicavukasinovic@gmail.com

Obrazovanje

10/1998 – 10/2006 – Arhitektonski fakultet univerziteta u Beogradu,
B. Arch.
10/2006 – 01/2010 – Arhitektonski fakultet u Beogradu, M. Arch.

ZNANJA I SPOSOBNOSTI
Maternji jezik: srpski
Strani jezici: engleski (viši nivo) i nemački (srednji nivo)
Vozačka dozvola: B kategorija, srpska i UAE
Tehničke sposobnosti: Microsoft Office (Ms Word, Excel, PowerPoint); 2D tehničko crtanje i 3D modelovanje (AutoCad – viši nivo, Autodesk Viz i Architectural Desktop – srednji nivo, 3D Studio Max (osnovni nivo), Revit (osnovni nivo); Adobe Photoshop (viši nivo), Corel Draw i Adobe Illustrator (srednji nivo);
Društvene i organizacione sposobnosti: Timski rad, u multikulturalnim sredinama, na pozicijama gde su važni komunikacija i koordinacija i u situacijama gde je timski rad od izuzetne važnosti. Koordinacija ljudskih resursa i budžeta, u cilju postizanja efikasnog postizanja kvaliteta.

 

PROFESIONALNO ISKUSTVO
2007-2009 - Kann Finch Group, Dubai, UAE; senior arhitekta
2007 – Atelje Ličina, Beograd; arhitekta saradnik
2005-2006 – Istraživačko poslovni centar Arhitektonskog Fakulteta univerziteta u Beogradu; saradnik
2004-2007 – Delta Legal DOO, Beograd;  arhitekta saradnik

ARHITEKTONSKI PROJEKTI

- Izvodjački projekat za objekat u sklopu Autodroma,  High Tech District HT-3, Motor City, Dubai, UAE, 2009; bruto izgradjena površina 18.000m2; 2 podzemne etaže (garaže) + PR (radionica za održavanje i pripremu automobila) + 3 (poslovni prostor); izrada specifikacija i stručni nadzor kvaliteta izrade projektne dokumentacije (QA); realizacija u toku; senior arhitekta; Kann Finch Group, Dubai, UAE - http://kannfinch.com.au/middleeast/

- Konkursni, idejni, glavni i izvodjački projekat za stambeni objekat , Meydan City, Dubai, UAE, 2008/2009 - http://www.archdaily.com/19720/the-origami-kann-finch/ ; bruto izgradjena površina 45.980m2, 5 etaža podiuma + PR + 28; koordinacija sa konsultantima, koordinacija i stručni nadzor kvaliteta izrade projekta enterijera, projektovanje detalja, izrada specifikacija i priprema prezentacija za klijenta; realizacija u toku; senior arhitekta, Kann Finch Group, Dubai, UAE - http://kannfinch.com.au/middleeast/

- Glavni i izvođački projekat za lokaciju Al Muneera, u okviru projekta razvoja oblasti Khor Al Raha, Abu Dhabi, UAE, 2007/2008  - http://www.alrahabeach.com/main.php ; bruto izgradjena površina 550.000m2; kompleks stambenih i poslovno – komercijalnih objekata; 16 stambenih i jedan poslovni objekat spratnosti P+14, 148 luksuznih porodičnih kuća, 11 vila, kompleks objekata uslužnih sadržaja u funkciji plaže, 2 etaže podzemnih garaža i uredjeni parter na celoj površini kompleksa; koordinacija rada arhitektonskog i konsultantskih timova, stručni nadzor kvaliteta izrade projektne dokumentacije, organizacija ljudskih resursa, priprema prezentacija za klijenta; realizacija u toku; senior arhitekta, Kann Finch Group, Dubai, UAE - http://kannfinch.com.au/middleeast/

- Glavni projekat za poslovni objekat Tri Lista Duvana, Beograd, 2007; izgradjena bruto površina 8.000m2, 2 podzemne etaže (garaže) + PR + 9; član radnog tima Ateljea Ličina, realizacija u toku

- Razrada idejnih rešenja i izrada glavnih projekata za stambene objekte u naselju Filmski Grad u Beogradu: blok 57a (2G+P+4+Pk – brgp 16.000m2), blok 56a (P+2+Pk - brgp 2.400m2), blok54a (P+2+Pk - brgp 3.900m2), blok 50a (P+4+Pk - brgp 5.000m2) u ulici Ratka Mitrovića; arhitekta saradnik; Delta Legal DOO, Beograd; 2004-2007; realizovano

- Razrada idejnog rešenja i izrada glavnog projekta za stambeni objekat u naselju Filmski Grad u Beogradu: blok 48b (2G+P+4 - brgp 19.500m2) u ulici Kneza Višeslava; arhitekta saradnik; Delta Legal DOO, Beograd; 2004-2007; realizovano

- Razrada idejnog rešenja za stambeni objekat u ulici Murmanska – Beograd, spratnosti P+2+Pk, brgp 750m2; arhitekta saradnik; Delta Legal DOO, Beograd; 2004-2007

- Idejno rešenje za stambeni objekat u ulici Danijelova – Beograd, spratnosti P+4, brgp 800m2; arhitekta; Delta Legal DOO, Beograd; 2004-2007

- Glavni projekat za objekat osnovne škole u naselju Filmski grad u Beogradu: blok 40-4; spratnosti P+2, brgp 7.600m2, u ulici Arčibalda Rajsa; arhitekta saradnik; Delta Legal DOO, Beograd; 2004-2007; realizovano

- Glavni projekat za objekte kombinovanih dečijih ustanova u naselju Filmski Grad u Beogradu: blok 45 (P+1, brgp 3.900m2) u ulici Miloja Zakića i blok 57b (P+1, brgp 2.300m2) u ulici Arčibalda Rajsa; arhitekta saradnik; Delta Legal DOO, Beograd; 2004-2007

- Glavni projekat za objekat centra mesne zajednice u naselju Filmski Grad u Beogradu: blok 42-2 (P+2, brgp 1.600m2) u ulici Arčibalda Rajsa; arhitekta saradnik; Delta Legal DOO, Beograd; 2004-2007; realizovano

- Razrada idejnog rešenja i izrada glavnog projekta i projekta enterijera za poslovni objekat u ulici Obalskih Radnika, spratnosti P+1+Pk, brgp 1.500m2; koordinacija sa konsultantima, izrada idejnog i izvodjačkog projekta enterijera, stručni nadzor tokom izvodjenja radova; arhitekta saradnik; Delta Legal DOO, Beograd; 2004-2007; realizacija u toku

- Glavni projekat za garaže sa komercijalno – poslovnim sadržajima u naselju Filmski Grad u Beogradu: blok G9 (3G+P, brgp 7.000m2) i blok G10 (3G+P, brgp 6.500m2) u ulici Ratka Mitrovića; arhitekta saradnik; Delta Legal DOO, Beograd; 2004-2007; realizovano

Izvodjački projekti za industrijske zgrade i postrojenja: HIP-Petrohemija, Pančevo; PKS-Latex, Čačak; Titan, Kosjerić; projektovanje arhitektonskih detalja i detalja betonskih i čeličnih konstruktivnih elemenata; arhitekta saradnik; Atelje Trag, Obrenovac; 2006/2007; realizovano

URBANISTIČKI PLANOVI

- Plan generalne regulacije naselja Perućac (10.5ha), opština Bajina Bašta ; saradnik; usvojen program 2007

- DUP Budva centar (80ha), opština Budva, Crna Gora; saradnik; usvojen 2008

- DUP Bečići (175ha), opština Budva, Crna Gora; saradnik; usvojen 2009

- DUP Petrovac centar (45ha), opština Budva, Crna Gora; saradnik; usvojen 2009

- Lokalna studija lokacije za turističko ugostitljsko naselje na Skadarskom jezeru (3.5ha), opština Bar, Crna Gora; koautor sa R. Nedić i M. Nedić, 2008

KONKURSI

- Urbanistički konkurs za uredjenje tri trga u Šapcu, sa grupom studenata, 2004

- Manifestacija AUPA, arhtektonsko – urbanistički konkurs, tema: Mladi u gradu, Pančevo, 2003

- Međunarodna radionica, tema: Kulturno nasledje i održivi razvoj u okviru urbanog razvoja’’, Firenca, 2003

IZLOŽBE

- 15. salonu urbanizma,  2006: DUP Budva centar, opština Budva Crna Gora;  DUP Bečići, opština Budva Crna Gora; Plan generalne regulacije naselja Perućac, opština Bajina Bašta

- Salon urbanizma, Banja Luka, III nagrada u kategoriji studentskih radova

- Šesti susreti urbanista, Novi Bečej, tema: u potrazi za idealnim gradom, sa grupom studenata

 

 

<<<