Datum rođenja:
      - 28.09.1974., Beograd

Obrazovanje:
      - Juna 2001. godine diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
      - Stručni ispit položila 2003.
      - 2004. Upisala magistarske studije Arhitektonskog fakulteta u Beogradu
     - Licenca odgovornog projektanta
300 D895 06

     - Licenca odgovornog urbaniste
200 1035 08

                                           

Član :
      - Inženjerske komore Srbije
      - Društva arhitekata Beograda

Ostale sposobnosti :
      - Jezik: Engleski (napredni), Francuski (osnovni)
      - Poznavanje računara: MS Office, Archicad, Auto CAD, Adobe, Corel, Internet

 


RADICA NEDIĆ

ARHITEKTA, LICENCIRANI ODGOVORNI URBANISTA,
ODGOVORNI ARHITEKTA


14 godina radnog iskustva od čega preko 10 godina na poziciji vodjenja poslova iz oblasti urbanizma, arhitekture i izgradnje objekata.


URBANISTIČKI PROJEKTI I STUDIJE :
      - 2012   Urbanistički projekat za izgradnju poslovnog objekta Tuzilaštva, u ulici Kneza Miloša, Beograd
      - 2012   Projekat parcelacije, Beogradu, za potrebe dogradnje zgrade Specijalnog suda,
      - 2010   Urbanistički projekat stambeno poslovnog objekta u Pančevu, usvojen 2010.
      - 2009   Idejno arhitektonsko rešenje i Urbanistički projekat Manifestacionog trga i pijace, Bela Crkva, usvojen 2010
      - 2005   Sektorska studija za potrebe izrade prostornog plana republike Crne Gore Urbanizacija, razvoj naselja i funkcija urbanih centara
      - 2004   Urbanistički projekat kompleksa fabrike za flaširanje vode, Mesić, Vršac, usvojen 2004.

PLANOVI DETALJNE REGULACIJE :
      - 2008   Lokalna studija lokacije za turističko ugostiteljsko naselje na Skadarskom jezeru, Crna GoraKoautor sa M. Vukašinović, M. Nedić
      - 2008   Lokalna studija lokacije za turističko naselje u Kolašinu, Crna Gora Koautor sa M. Nedić
      - 2007   DUP Petrovac centar, opština Budva Crna Gora, Prednacrt planačlan autorskog tima
      - 2007   DUP Budva centar, opština Budva Crna Gora, Prednacrt plana, član autorskog tima
      - 2005   Regulacioni plan Juzni gradski ulaz Trebinje, Republika SrpskaKoautor rešenja i član radnog tima IPC, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu
      - 2005   Regulacioni plan centralnog dela grada Zvornika, Republika SrpskaKoautor rešenja i član radnog tima IPC, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu

GENERALNI PLANOVI :
      - 2008   Plan generalne regulacije opštine Surdulica, Koautor, član radnog tima IPC, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu
      - 2007   Program plana generalne regulacije naselja Perućac, opština Bajina BaštaKoautor, član radnog tima IPC, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu
      - 2007   GUP Pozarevca,Koautor, član radnog tima IPC, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu
      - 2006   Plan Generalne regulacije područja Sokolina, Nacionalni park Tara, Bajina BaštaKoautor rešenja i član radnog tima IPC, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu
      - 2006   Plan Generalne regulacije Bajine BašteKoautor rešenja i član radnog tima IPC, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu

PROSTORNI PLANOVI :
      - 2008   Prostorni plan opštine Surdulica (član ekspertskog tima, aspekt stanovanje IPC, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu
      - 2006   Prostorni plan opštine Golubac (član ekspertskog tima, aspekt stanovanje IPC, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu
      - 2006   Izmene i dopune prostornig plana opštine Zvornik , Arhitektonski fakultet u Beogradu
      - 2005   Prostorni plan opštine Ub (član ekspertskog tima, aspekt stanovanje IPC, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu


ARHITEKTONSKI PROJEKTI (IDEJNA REŠENJA, IDEJNI I GLAVNI PROJEKTI)


REALIZOVANI OBJEKTI :
      - 2014   Višeporodični stambeni objekat u Beogradu, Idejno rešenje i glavni projekat, realizacija u toku.
      - 2012   Energetska sanacija fasade višeporodičnog stambenog objekta u Beogradu, Idejno rešenje i glavni projekat, godina realizacije 2012.
      - 2011   Višeporodični stambeni objekat u Pančevu, SrbijaIdejno rešenje i glavni projekat, realizacija u toku.
      - 2011   Dvorište sa otvorenim bazenom, fitnes centrom i otvorenim salonom u kompleksu stambene vile, Emirat Sharjah, UAE Idejni projekat, sa elementima za realizaciju, godina realizacije 2011.
      - 2010   Poslovno proizvodni objekat u Surčinu, višenamenska halaIdejno rešenje, godina realizacije 2011.
      - 2009   Višeporodični stambeni objekat u Bečićima, Crna GoraIdejno rešenje i glavni projekat, godina projektovanja 2008., godina realizacije 2009.
      - 2009   Upravni objekat firme MB Company, Ugrinovci, BeogradIdejno rešenje i glavni projekat, godina projektovanja 2009., godina realizacije 2009.
      - 2004   Stambeno poslovni objekat u Dubljanskoj ulici, BeogradIdejno rešenje i glavni projekat, godina projektovanja 2004, godina realizacije 2006
      - 2004   Stambeno poslovni objekat u Šumatovačkoj ulici, BeogradIdejno rešenje i glavni projekat, godina projektovanja 2004, godina realizacije 2006.

IDEJNA ARHITEKTONSKA REŠENJA, IDEJNI I GLAVNI PROJEKTI :
      - 2011   Idejno rešenje sportskog centra "Gorki" u Moskvi.
      - 2011   Idejno arhitektonsko rešenje porodičnog objekta u Surčinu
      - 2010   Idejno rešenje porodičnog objekta u Sanskoj ulici, Beograd
      - 2009   Idejno rešenje i glavni projekat kompleksa otvorenih bazena Sportskog centra u Pančevu
      - 2009   Idejno rešenje Garni Hotela "R" u Pančevu
      - 2009   Idejno rešenje Skijaškog hotela na Torniku, Zlatibor
      - 2009   Idejno rešenje moderne brvnare na Avali
      - 2008   Idejno rešenje stambeno poslovnog objekta u Herceg Novom, Crna Gora
      - 2007   Prostorno programska provera i konceptualno rešenje Hotelskog kompleksa u Bečićima, Crna Gora
      - 2004   Idejno rešenje zvonika uz Saborni hram sv.Vasilija Ostroškog, Leposavić
      - 2004   Idejno rešenje zvonika za novu crkvu u Osojanima
      - 2003   Idejno rešenje stambeno-poslovnog objekta u Šajkaškoj ulici, Beograd.


PROJEKTI ENTERIJERA


      - 2013/2014   Enterijeri stambenih i usluznih objekata, Beograd, realizovano.
      - 2011   Idejno rešenje enterijera trznog centra u stambeno-poslovnom objektu, Jakovo
      - 2010   Idejno rešenje i glavni projekat enterijera ekspoziture NBG Banke na Novom Beogradu, realizovano
      - 2010   Idejno rešenje i glavni projekat enterijera ekspoziture NBG Banke u Beloj Crkvi
      - 2010   Idejno rešenje i glavni projekat enterijera ekspoziture NBG Banke u Temerinu
      - 2010   Idejno rešenje i glavni projekat enterijera ekspoziture NBG Banke u Knezevcu
      - 2010   Idejno rešenje adpatacije Wellness centra "Saruna" u Hotelu Continental, Beograd, realizovano.

<<<