Lokalna studija lokacije Kolašin / Breza III .................................. Crna Gora, 2008

Lokacija Breza III se nalazi u Kolašinu, oko 1km severno od mosta na reci Tari.
Oslanja se sa severozapadne strane na obalu reke, dok je sa ostalih strana okružena privatnim parcelama. Sama lokacija je neizgrađena, dok se u neposrednom okruženju mogu uočiti stambeni i turističi objekti različitih kapaciteta.

Konfiguracija terena je relativno pogodna za gradnju, budući da najveći deo lokacije čine dva platoa uzdignuta od korita Tare za 4, odnosno 9 metara.

 

više detalja>>>

............................................................................................................................................................................................................................................................................ <<< nazad

arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a