Urbanistički projekat parcelacije u Kneževcu....................... Kneževac,Srbija, 2008

OPŠTI PODACI:

LOKACIJA: Ulica Prvoboraca 21, Kneževac, KP 754/1,2,3 i KP 755/3
(u okviru biroa PROASPEKT DOO)

Projekat preparcelacije je uradjen u skladu sa programskim zadatkom investitora, Zakonom o planiranju i izgradnji ( Sl.Glasnik RS br. 47/03 i 34/06) i u saglasnosti je sa planom višeg reda.

URBANISTIČKA POSTAVKA

više detalja >>>

............................................................................................................................................................................................................................................................................ <<< nazad

arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a