......Rekonstrukcija i dogradnja Narodnog muzeja Beograd, Srbija, 2010
.......Univerzitetski kompleks fakulteta umetnosti

Cetinje, Crna Gora, 2008/2009

.....Stambeno-poslovni objekat u ulici Gospodara Vučića
Beograd, Srbija, 2008
......Fontana ispred poslovnog objekta JUGOIMPORT SDPR | 2. nagrada Novi Beograd, Srbija, 2008
......Trg Koste Trifkovića Novi Sad, Srbija, 2004